نقشه سایت ورود به سایت  گواهینامه ها  اخبار   تماس با ما درباره ما صفحه اصلی
Skip Navigation Linksصفحه اصلی : پروژه ها

 
 
مدیریت منابع آب ایران
 
جامعه مهندسان مشاور
 
مرکز آمار ایران
 
وزارت نیرو
 
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://kgnkpdcstvvh.com/
 
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
 
http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com
 
http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com
 
 
تصفیه آب شهر دوشنبه

نام پروژه : مطالعات شناسایی طرح تامین،  انتقال و تصفیه آب شهر دوشنبه
کارفرما : کارخانه آب و کاریز دوشنبه
 
اهداف طرح:
1- شناسایی منابع آبی مطمئن جهت تامین آب شهر دوشنبه
2- تامین آب در طول دوره طرح
3- انتقال آب و رساندن آب به شبکه توزیع
4- تصفیه آب طبق استانداردهای جهانی
5- بررسی تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر
 
مشخصات جمعیتی و نیاز آبی شهر دوشنبه :
جمعیت شهر در حال حاضر 850هزار نفر
جمعیت شهر در افق طرح ( 2035) 1650 هزار نفر
نیاز آبی با الگوی مصرف جهانی 8/4 متر مکعب بر ثانیه
محل تامین کنونی آب
رودخانه ورزات 38 متر مکعب بر ثانیه
90 حلقه چاه   3/4 متر مکعب بر ثانیه
 
- چالشهای کنونی تامین و انتقال آب شهر دوشنبه :
1- فرسوده بودن بودن سیستم تصفیه آب شهر
2- استفاده بسیار بالاتر از ظرفیت تصفیه خانه های آب
3- فرسوده بودن تاسیسات توزیع آب
4- مصرف بسیار بالاتر از استاندارد
 
گزینه های طرح پیشنهادی :
1-     تامین کل نیاز آب شهر از منابع آب سطحی ( رودخانه ورزاب )
2-     تامین آب از منابع زیر زمینی و سطحی
3-     بهینه سازی سیستم موجود.
  
 درصد پیشرفت کار :
     پیشرفت فیزیکی تا کنون 100% است

 
 صفحه اصلی  -  درباره ما  - تماس با ما  -  اخبار  -  گواهینامه ها  -  ورود به سایت  -  نقشه سایت

Copyright © 2005 'Abpooy Co.' . All rights reserved.

power by: webgostaran

Skip Navigation Links
پروژه های اجرایی خاتمه یافتهExpand <img src='../images/LinkBackPro.gif' border='0'> پروژه های اجرایی خاتمه یافته
پروژه های اجرایی در حال انجامExpand <img src='../images/LinkBackPro.gif' border='0'> پروژه های اجرایی در حال انجام
پروژه های مطالعاتی خاتمه یافتهExpand <img src='../images/LinkBackPro.gif' border='0'> پروژه های مطالعاتی خاتمه یافته
پروژه های مطالعاتی در حال انجامExpand <img src='../images/LinkBackPro.gif' border='0'> پروژه های مطالعاتی در حال انجام
Skip Navigation Links
پرژه های اجرایی خاتمه یافتهExpand <img src='../images/LinkBackPro.gif' border='0'> پرژه های اجرایی خاتمه یافته
پروژه های اجرایی در حال انجامExpand <img src='../images/LinkBackPro.gif' border='0'> پروژه های اجرایی در حال انجام